Llegir per créixer

Per volar, els ocells tenen ales i els nens tenen llibres
  

Dissabte 14  abril

PROMOCIÓ ESPECIAL
Si t'inscrius a 3 formacions et regalem 1
Tries 4 - Pagues 3 - Et regalem  1*
*(la de menor import)

La societat i l’escola estan canviant, estan recuperant el sentit de potenciar la transformació cultural del seu entorn, generant dinàmiques actives, col·laborant amb la comunitat més propera. La lectura no és aliena a aquests canvis perquè la lectura és qüestió d'interacció entre el conjunt de vivències educatives formals i les no formals. Els educadors solen ser persones amb inquietuds intel·lectuals i que miren al seu voltant amb els ulls oberts i una actitud activa i saben que han d'ajudar els alumnes a que comprenguin el significat de les emocions i passions humanes com ara la solidaritat, la llibertat o l'enveja, a que entenguin que, a través de la lectura, podran comprendre la vida i viure-la millor. Per això creen els contextos i les activitats que permeten un entorn prou ric per facilitar aquest aprenentatge.

La lectura forma part de la vida quotidiana. Els educadors i els pares i mares són ciutadans que defensen en el pensament plural i la possibilitat de raonar i discutir. Per això estan alerta i s'erigeixen en constructor d'espais de pensament lliure on la raó sigui present i on la comunicació ajudi els nens a créixer com a persones. I ho fa potenciant la lectura crítica, ajudant a descodificar les imatges dels àlbums il·lustrats, fent evident l'observació, traduint i fent perceptibles les idees que s'amaguen darrere de les paraules, repartint receptes que ajudin els nois a trobar eines per a la col·laboració i la participació. El mestre obre les finestres (que són els llibres) que mostren com pot ser de meravellosa la vida.

La lectura ha de significar descoberta i ha d’arrossegar el nen o la nena a un esforç per comprendre, per desemmascarar els misteris i els enigmes que ens proposen els autors. És per això que haurem de posar a mans dels infants aquells llibres que els submergeixin en l’aventura, aquelles lectures que propiciïn el contacte directe amb un text que ha de ser recreat —creat de nou— imaginat i viscut.
Dels criteris que necessitem per valorar un  llibre en parlarem en aquest curs perquè de la mateixa manera que no li donaríem un bistec a un nadó haurem de triar les lectures adequades per a cada edat. Primer caldrà conèixer el llibre que posem a les seves mans, fullejar-lo, llegir-lo. L’aspecte de la coberta, les il·lustracions, el nombre de pàgines, el format, el tema, tot té la seva importància.
 


Descripció

La lectura suposa un compromís ètic. El lector del segle XXI busca en la literatura quelcom més que entreteniment i gaudi estètic i espera que les obres el provoquin, el commoguin, l’alliberin o li facin trontollar les seves pròpies creences.

Al lector cal donar-li oportunitats per tal que desenvolupi el seu compromís amb la veritat, la llibertat i la bellesa, per a que creixi cap endins i cap enfora.

Hem programat el curset en dues parts, de la següent manera:
 
Primera part: Teixint somnis 

S’explicarà com crear contextos d’invitació a la lectura a l’escola i a casa per facilitar un encontre feliç d’un infant i un llibre entenent que el llibre és font d’aprenentatge i porta d’entrada a una activitat perdurable, agradable i plaent.

Es mostraran diversos llibres i com treballar-los; també s’explicaran accions per als diferents cicles educatius i com tenen cabuda la poesia, la premsa, les exposicions creatives, la lectura en veu alta, els encontres amb els autors, la relació text-imatge, el joc amb les paraules i les imatges, etc.
 
Segona part: La pràctica

A partir d’un autor o d’un grup de llibres realitzarem algunes pràctiques “a la manera” com si fóssim alumnes amb la idea de conèixer i aplicar estratègies per a l’animació a la lectura, emprant exemples concrets de literatura infantil i juvenil.


Objectius

• Conèixer estratègies d'animació a la lectura i l'escriptura.

• Fer un recorregut pels trets característics de la literatura infantil i juvenil i la importància del seu paper en la formació integral dels infants i joves.

• Practicar alguna tècnica d’aplicació senzilla a l’aula.
 

Continguts

Primera part:
  • Consideracions sobre el fet lector (perquè llegir, tipus de lectors, suports)
  • La literatura infantil i juvenil.
o   La construcció del lector. Gèneres i temàtiques.
o   El llibre com a font d'aprenentatge i porta d'entrada a una activitat perdurable, agradable i plaent.
  • Pràctiques habituals i accions senzilles a realitzar al centre educatiu:
o   Lectura en veu alta
o   Trobades amb els autors
o   La relació entre text i imatge
o   Activitats de creació literària
o   Etc.

Segona part (la pràctica)
Experimentem amb llibres d’alguns autors imprescindibles

Impartit per:

Jaume Centelles Pastor, mestre d’Educació Infantil. Responsable de biblioteca escolar. 
Ha treballat durant 40 anys l’escola Sant Josep – El Pi de l’Hospitalet fent diverses tasques, especialment a l’educació infantil i com a responsable de la biblioteca escolar. 
Col·labora habitualment amb la revista “Guix” (sèrie Viure la lectura) i amb la revista “Mi biblioteca”. 
Participa del grup de treball “Passió per la lectura” adscrit a l’Associació de Mestres Rosa sensat.
Té una petita secció al programa “l’ofici d’educar” de Catalunya ràdio sobre llibres per a infants i  joves (llibres per somniar).
Moltes de les coses que fa i altres reflexions sobre lectura les podeu trobar al blog LA INVITACIÓ A LA LECTURA (www.jaumecentelles.cat)
 
Dia: Dissabte 14 abril

Hora: 10 h a 14 h

Lloc: Casa de Cultura. Carrer de Castellví, 8, 08173 Sant Cugat del Vallès

Preu: 38

Preu especial per a grups de 4 o + persones: 32€

PROMOCIÓ ESPECIAL
Si t'inscrius a 3 formacions et regalem 1
Tries 4 - Pagues 3 - Et regalem  1*
*(la de menor import)


Com realitzar la teva inscripció: 
 
1- Omplir aquest formulari  
 
2- Fer l'ingrés al compte ES38 00810646 3200 0115 1025 (Banc Sabadell),  MOLT IMPORTANT! indicant al concepte "
Llegir per créixer" + el teu nom i cognom.
 
3-Enviar còpia del comprovant del pagament per mail: [email protected]
 
La inscripció no es farà efectiva fins que no realitzis els 3 passos i les places s'assignaran en estricte 
ordre d'arribada
 
Política de devolució:
Fins una setmana abans de la formació es retornarà el 50 % de l'import. Després d'aquest termini no es faran devolucions.  Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones inscrites. La persona matriculada podrà traspassar a una altra persona la seva plaça amb previ avís a l'organització.

Es lliura certificat propi de l'entitat.
 
Organitza: Institut de la infància                                                     Col·labora: Ajuntament de Sant Cugat
 
 
Aquest programa i els ponents poden estar subjectes a canvis per causes alienes a l'organització.
L'Institut de la infància es reserva la possibilitat de realitzar modificacions, oferint quan sigui necessari altres ponents i mantenint de manera general els continguts, objectius i metodologia de la formació. La inscripció a la formació implica l'acceptació d'aquestes condicions.